Акція
Акція!
Физический сервер (2 ядра, 4 ГБ + 50 ГБ) = 650 грн. / месяц + НДС
Лицензии = 850 грн.
Общая стоимость: 1500 грн. / месяц

Внешнее хранилище для бэкапов:
1 ГБ - 50 грн.
5 ГБ - 100 грн.
10 ГБ - 150 грн.

Администрирование / месяц - 1000 грн. 
Что входит: обновление, безопасность, настройка бекапирования + 1 час на консультации и настройки

ДОГОВІР 

про надання в термінове використання програмного комплексу «BAS » на умовах публічної пропозиції


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТСОФТ» в особі директора Лисенка Сергія Миколайовича (надалі -  Виконавець), який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, іменований надалі «Виконавець», керуючись ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, цією публічною офертою пропонує будь-якій фізичній особі, у тому числі фізичній особі – підприємцю, або юридичній особі, які наділені цивільною правоздатністю та дієздатністю, далі – "Замовник, Користувач", укласти цей Договір на таких умовах:1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ІНША ІНФОРМАЦІЯ

У договорі використовуються наступні терміни:

1.1.Публічна оферта - згідно з умовами цього Договору та статтею 641 Громадського кодексу України, публічна пропозиція Виконавця, адресована юридичній особі або фізичній особі-підприємцю Кооперативу, з метою укладання цього Договору, на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

1.2.Акцепт - повне і безпрецедентне прийняття Користувачем всіх умов даного договору.

1.3. Програма (або «Програмне забезпечення» або «ПО») - програмні продукти (комп'ютерні програми), що належать або поширюються компанією Правовласника, включаючи відповідну технічну та іншу документацію, інформацію про управління авторськими правами (відповідно до ліцензійних умов поширення та використання), оновлення програмне забезпечення і т.д., ліцензії на використання яких передаються за цим Договором.

1.4. SaaS - версія - версія програми, права на використання якої надаються без передачі дистрибутива користувача, шляхом реєстрації на офіційному інтернет-сайті Виконавця

https://rentsoft.ua

1.5. Обліковий період - період часу, кратний одному календарному місяцю, за який розраховується і виробляється оплата за використання користувача SaaS-версії програми.

1.6 Додаткові послуги - усі інші послуги, що надаються Виконавцем за бажанням Користувача за рахунок наданих прав на використання Програми, визначених у додатку 1;

1.7. Акаунт - обліковий запис, індивідуалізована обліковими даними, вказаними користувачем при реєстрації на офіційному інтернет-сайті Виконавця

https://rentsoft.ua

1.8. Канал зв'язку - система зв'язку, що дозволяє виконати мету отримати тимчасовий доступ по протоколу передачі даних на сервер користувача зі встановленням Програми, і за необхідності, налаштування серверного програмного забезпечення.

1.9. Програмне забезпечення - будь-яке програмне забезпечення, крім програмного комплексу «BAS». Це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладні програми, виражені у вихідному або об'єктному коді.

1.10. Тарифний план - обсяг послуг, відповідно до якого розраховується вартість послуг і які щомісячно надаються Користувачу Виконавцем для винагородження.

1.11. Сервер - комп'ютер (фізичний або віртуальний), на якому розміщена база даних (кілька баз даних) програмного продукту.

1.12. Правовласник - юридична особа, яка є власником усіх майнових авторських прав на програмне забезпечення, для цілей даного договору Правовласниками може бути одна компанія або кілька компаній:

1.12.1. «Microsoft Ireland Operations Limited» для програмних продуктів під торговою маркою «Microsoft», в подальшому Microsoft;

1.12.2. Компанія Molenari OU, яка зареєстрована відповідно до законодавства Естонії, ПДВ № EE101316651, для програмних продуктів під торговою маркою «BAS», в подальшому «BAS»;

1.12.3. ТОВ "Рентсофт" для програмних продуктів;

1.12.4. Компанія NetHelp для програмних продуктів під торговою маркою «BAS».2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1. Предметом Договору є надання Виконавцем послуг з використання програмного комплексу «BAS» на території України згідно з тарифним планом, вибраним користувачем, право володіння, користування та розповсюдження якого є у Виконавця на підставі Ліцензійного договору № А00119 від 02-10-2017 року, укладеного між Виконавцем та Компанією Molenari OU, яка зареєстрована відповідно до законодавства Естонії, VAT No EE101316651 та послуг з обслуговування зазначеного програмного комплексу.

2.2. Виконавець зобов'язується надавати послуги у порядку та на умовах, визначених цим Договором та Додатками до нього, які є невід'ємною частиною договору, а Користувач бере на себе зобов'язання приймати послуги у порядку та на умовах, визначених цим Договором та додатками до нього.

2.3. Послуги з використання програмного комплексу «BAS» містить:

• Надання у користування програмної продукції «BAS»;

• Технічна підтримка Користувача;

• Надання віртуального простору на сервері Виконавця;

• Налаштування та встановлення програмного пакета;

2.4. Програмна продукція "BAS" містить:

• Основні поставки: (назви \ реєстраційні номери основних поставок)

• Клієнтські ліцензії (реєстраційні номери).

2.5. Доступ до функцій програмного комплексу «BAS», зокрема до послуг з його обслуговування, надаються після та за умови оплати згідно з встановленими тарифами.3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


3.1. Користувач має право:

3.1.1. Використовувати Програму призначення, а саме:

3.1.1. Надавати співробітникам організації користувача доступ до роботи у Програмі;

3.1.1. Використовувати з робочою метою інформацію, згенеровану в результаті використання Програми;

3.1.1. Використовувати Програму у комерційній діяльності, за винятком перепродажу, оренди чи передачі Програми третім особам;

3.1.2. Отримувати послуги належної якості у разі їх замовлення та оплати, а саме:

3.1.2.а) підтримка Користувача;

3.1.2.б) налаштування програмного забезпечення.

3.1.3. В межах прав оренди отримувати цілодобовий доступ до 2Гб (об'єму) віртуального простору на сервері Виконавця для розміщення програмного комплексу «BAS» у разі його замовлення та оплати.

3.2. Користувач зобов'язаний:

3.2.1. використовувати Програму тільки в межах тих прав та тими способами, які передбачені цим Договором.

3.2.2. здійснювати оплату за цим Договором та відповідно до умов цього Договору.

3.3. Користувач не має права передавати третім особам право на використання Програми (невиключну ліцензію), надавати субліцензії на будь-яке використання Програми третім особам, копіювати, тиражувати, модифікувати, публікувати, розповсюджувати будь-яким способом Програму або її частини та здійснювати інші дії, спрямовані на отримання комерційної вигоди у відносинах із третіми особами за допомогою такого використання Програми, не передбачених цим Договором.

3.4. Виконавець зобов'язаний:

3.4.1. надати користувачеві право на використання Програми протягом п'яти робочих днів з моменту виконання Користувачем своїх зобов'язань щодо оплати цього Договору;

3.4.2. надавати доступ до Програми щодня та цілодобово, за винятком часу проведення профілактичних робіт;

3.4.3. інформувати користувача про оновлення Програми, які були випущені протягом терміну дії цього Договору через блог офіційного сайту та електронною поштою;

3.4.4. ліквідувати можливі програмні збої в роботі Програми, що виникли з вини Виконавця, на основі заявки Користувача, яка може бути надіслана електронною поштою.

3.5. Виконавець має право:

3.5.1. розірвати Договір у разі порушення строків оплати Користувачем більш, ніж на 5 (п'ять) робочих днів, або щодо порушення інших умов цього Договору;

3.5.2. випускати нові версії програми, встановлювати умови їх надання Користувачеві та умови надання технічної підтримки.4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ І ПРАВ НА ПРОГРАМУ


4.1. Користувач подає заявку на сайті http://rentsoft.ua з метою реєстрації в системі обліку клієнтів та отримує доступ до особистого облікового запису.

4.2. Згідно з цим договором, Кінцевий користувач отримує доступ до програмної продукції одночасно не більш, ніж на оплачену кількість робочих місць. Робочим місцем вважається будь-який персональний комп'ютер, термінал або інший пристрій, за допомогою якого користувач може здійснити доступ до наданої за цією Угодою програмної продукції або основним постачанням програмних продуктів, що є у кінцевого користувача, і використовувати всі або деякі функціональні можливості програмної продукції. У разі необхідності зміни кількості робочих місць підписується додаткову угоду з кінцевим користувачем.

4.3. Для отримання доступу до програмного забезпечення, користувач надсилає замовлення на офіційному сайті Виконавця шляхом заповнення відповідної форми, вказуючи версію програми, тарифний план, обліковий період і додаткові послуги за необхідності. В результаті для користувача буде згенеровано рахунок на оплату послуг згідно з цим Договором.

4.4. Право на використання Програми надається користувачеві протягом 7 (семи) робочих днів з моменту виконання Користувачем своїх зобов'язань щодо оплати згідно з Договором. Підтвердженням факту передачі Користувачеві права на використання програми можуть бути: відправлення через Інтернет даних доступу до екземпляра Програми, розміщеної на сервері Виконавця.

4.5. Після здійснення оплати Користувач протягом періоду встановленого цим договором отримує доступ до Програми на постійній основі на строк, що дорівнює оплаченому обліковому періоду. Початком облікового періоду вважається дата надходження коштів у рахунок Виконавця. Оплата невиключної ліцензії на Програму Користувачем визнається Сторонами повним Акцептом у рамках цього Договору.

4.6. Користувач не має права передавати, надавати у тимчасове користування, поширювати цю програмну продукцію третім особам, не має права за плату дозволяти третім особам доступ до програмної продукції та/або використовувати функціональні можливості програмної продукції. Вказане обмеження не виключає можливості кінцевого користувача вести облік на користь третіх осіб у своїх робочих місцях за вищезазначеною адресою.

4.7.Надання Користувачем рахунку, згенерованого відповідно до отриманого замовлення Ліценціатом, прирівнюється до надання підписаного Акту надання послуг Користувачеві.

4.8. Оплата Користувачем згенерованого рахунку, згідно з умовами цього Договору, означає повну та беззастережну згоду з умовами цього договору та усвідомлення прав та обов'язків, що виникають у Сторін у результаті укладення цього договору.

4.9. При наданні у тимчасове використання екземпляра програмної продукції для її відтворення на пристроях користувачів:

4.9.1. Користувач зобов'язується використовувати отриманий екземпляр програмної продукції відповідно до умов цього Договору.

4.9.2. Користувач зобов'язується не вчиняти дій, результатом яких є усунення або зниження ефективності технічних засобів, що включають застосування програмних та технічних засобів мультиплексування, засобів, які змінюють алгоритм роботи не вживати програмну продукцію з усуненими або зміненими без дозволу засобами захисту.
5. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


5.1. Вартість наданих послуг на використання Програми, а також вартість додаткових послуг у рамках цього Договору визначаються у Додатку 1 до Договору та розміщуються на офіційному сайті Виконавця https://rentsoft.ua

5.2. Оплата за цим Договором здійснюється за 100% передоплатою.

5.3. Моментом виконання Користувачем своїх зобов'язань з оплати вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця у повному обсязі згідно з рахунком за замовлені послуги.

5.4. У разі розірвання Договору з будь-яких причин, кошти, внесені як передплата, не підлягають поверненню Користувачеві.6. ФОРС-МАЖОР


6.1. У разі виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють виконання Сторонами взятих на себе за цим Договором зобов'язань та не залежать від волевиявлення Сторін, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов'язань, якщо протягом 10 (десяти) днів з моменту виникнення таких обставин Сторона, яка постраждала від впливу таких обставин, повідомить іншу Сторону про те, що сталося, а також докладе всіх зусиль для ліквідації наслідків дії форс-мажорних обставин.

6.2. До обставин непереборної сили відносяться надзвичайні події зовнішнього характеру, які виникають поза чи всупереч волі або бажанню Сторін, таких як: стихійні лиха, аварії, пожежі, масові заворушення та страйки, воєнні дії, протиправні дії третіх осіб, набрання чинності законодавчими актами, урядовими постановами та розпоряджень державних органів.

6.3. Сторона, яка зазнала збитків у зв'язку з форс-мажорними обставинами, може вимагати від Сторони, яка стала об'єктом дії непереборної сили, документальні підтвердження про масштаби подій та їх вплив.

6.4. Належним документом, що підтверджує факт настання форс-мажорних обставин, є висновок відповідного територіального органу Торгово-промислової палати України.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до його положень та чинного законодавства України.

7.2. Користувач здійснює права на використання Програми на свій ризик і погоджується з тим, що жодне програмне забезпечення не є вільним від помилок.

7.3. Виконавець забезпечує базовий інформаційний захист даних користувача технічними засобами, за допомогою яких збудовано Програму.

7.4. Виконавець не несе відповідальності:

7.4.1. за дії та результати дій користувача, пов'язані із здійсненням права на використання Програми;

7.4.2. за шкоду будь-якого характеру, заподіяну Користувачеві внаслідок втрати або розголошення даних, необхідних для доступу до Програми;

7.4.3. за якість пристроїв та додаткового програмного забезпечення, необхідних для роботи у Програмі, що постачаються третіми особами;

7.4.4. Виконавець виконує резервне копіювання даних користувача на щоденній основі та у разі втрати даних з вини будь-якої зі Сторін, за наявності технічної можливості, вживає всіх можливих заходів для відновлення втрачених даних протягом п'яти робочих днів з моменту виявлення факту втрати даних або отримання відповідного запиту від користувача .
8. ПОРЯДОК ВИСНОВКУ, ТЕРМІН ДІЇ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ


8.1 Цей Договір укладається шляхом приєднання Користувача до всіх його умов загалом після прийняття положень публічної оферти (акцепту) без обов'язку підписання письмового екземпляра Договору між сторонами.

Цей Договір має юридичну силу та є рівносильним договору, підписаному сторонами.

8.2. Акцепт оферти відповідно до статей 205 та 642 Цивільного кодексу України полягає в здійсненні Користувачем таких конклюдентних дій, спрямованих на отримання послуг:

• реєстрація на сайті Виконавця https://rentsoft.ua

• ідентифікація на веб-порталі - здійснення банківського платежу або укладання договору, у тому числі шляхом направлення заяви про приєднання до публічного договору, (для юридичних осіб); завантаження копій паспорта та облікової картки платника податків (для фізичних осіб) відповідно до пункту 3.9 цього Договору.

8.3.Договір вважається укладеним і набирає чинності з оплати сформованого рахунку. Договір укладено на невизначений термін у разі придбання Server-версії програми та на один рік у разі придбання SaaS-версії Користувачем, при цьому термін дії Договору продовжується на календарний рік при кожній оплаті наступного облікового періоду SaaS-версії.

8.4. Цей договір може бути розірваний за його ініціативою шляхом повідомлення Виконавця електронною поштою мінімум за 30 днів до кінця оплаченого облікового періоду.

8.5. Припинення Договору не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, що виникли до його припинення.

8.6. Усі суперечки щодо предмета договору вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості дійти домовленості у вирішенні спорів шляхом переговорів вони передаються на розгляд суду.
9. Інтелектуальна власність


9.1. Виняткові права на об'єкти інтелектуальної власності виникають або можуть виникнути в процесі функціонування програмного комплексу «BAS» зберігаються за Виконавцем.

9.2. Усі матеріали, що передаються Виконавцем Користувачеві, є результатом інтелектуальної власності Виконавця та/або його партнерів.

9.3. Користувачеві передаються обмежені за часом невиключні права використання програмної продукції.10. ДОДАТКОВІ УМОВИ


10.1. Постачальник має право здійснювати контроль за дотриманням порядку використання програмної продукції у Кінцевого користувача, задля чого останній погоджується забезпечувати безперешкодний доступ до приміщень кінцевого користувача, при цьому перевірки можуть проводитися у звичайні робочі години, щоб не створювати необґрунтованих перешкод у роботі кінцевого користувача.

10.2. Кінцевий користувач повідомлений та погоджується з тим, що Постачальник періодично може надавати Правовласнику інформацію про кінцевих користувачів та хід виконання цієї Угоди. Факт укладання цієї Угоди та її зміст не можуть бути конфіденційною інформацією.
11. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ


11.1. Усі суперечки, які можуть виникнути у процесі виконання цього Договору, регулюються шляхом переговорів та консультацій.

11.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів та консультацій та з метою врегулювання спорів у досудовому порядку, Сторони залишають за собою право на пред'явлення претензій, які обов'язково мають бути розглянуті Стороною, проти якої подано такі скарги у розумні строки.

11.3. У разі неможливості врегулювання спору між Сторонами шляхом переговорів та консультацій або у досудовому порядку, спір вирішується у судовому порядку.12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


12.1. Публічна оферта діє до моменту її зміни чи відкликання Виконавцем.

12.2. Внесення змін та доповнень до Договору здійснюється Виконавцем в односторонньому порядку з повідомленням користувача електронною поштою та/або через веб-сайт Виконавця.

12.3. Зміни та доповнення до Договору набирають чинності з моменту їх публікації на сайті Виконавця та поширюються на всіх користувачів, з якими укладено договір, у тому числі тих, які уклали Договір раніше дати набрання чинності змінами та доповненнями до Договору.

12.4. У разі незгоди Користувача зі змінами, внесеними Виконавцем Договору, Користувач повинен у семиденний термін з моменту, коли він дізнався або міг дізнатися про зазначені зміни, припинити використання програмного комплексу «BAS» та розірвати Договір.

Фактичне використання Користувачем програмного комплексу «BAS» означає його повну згоду з усіма умовами цього Договору, у тому числі внесеними до нього змінами, незалежно від часу початку використання електронного майданчика.

12.5. Сторони визнають, що протягом чинності цього Договору, вони можуть мати доступ до конфіденційної та/або комерційної інформації іншої сторони, що підтверджується письмовим повідомленням про її конфіденційність або комерційну вигоду такої інформації.

Не вважається конфіденційною чи комерційною інформацією та, що:

• загальновідома чи стала загальновідомою, але не з вини іншої Сторони;

• була отримана Стороною на законних підставах від третьої особи, яка не мала зобов'язань щодо захисту цієї інформації стосовно іншої Сторони;

• не зазначена грифом "комерційна таємниця" та/або "конфіденційно", або якщо письмово не повідомлено про її конфіденційний та/або комерційний характер;

• відповідно до законодавства не може належати до такої інформації.

12.6. Договір не втрачає чинності у разі зміни реквізитів Сторін, їх установчих документів, а також зміни організаційно-правової форми та ін. Про зазначені зміни Сторони у письмовій формі зобов'язані протягом семи робочих днів повідомити одна одну.
13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ


Товариство з обмеженою відповідальністю "Рентсофт"

04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81 А, 3-й поверх, каб. 311

тел.: +38(044)5001515, Р/р UA523005280000026009455048869, Банк АТ "ОТП БАНК", м.Київ, МФО 300528; ЄДРПОУ: 32321650

buh@rentsoft.ua

Павло Сафаров

Менеджер по роботі з клієнтами

Зачекайте! Я хочу запропонувати Вам додаткову знижку 5% на послуги!
Просто вкажіть свій номер телефону

Цей веб-сайт використовує файли cookie, щоб Ваше користування сайтом було зручнішим.
Дізнатися більше про файли cookie, в тому чіслі як їх відключити, ознайомтесь з Політикою використання cookies. Натискаючи ОК, ви погоджуєтесь з нею.

Кошик порожнiй
вгору