Акція
Акція!
Физический сервер (2 ядра, 4 ГБ + 50 ГБ) = 650 грн. / месяц + НДС
Лицензии = 850 грн.
Общая стоимость: 1500 грн. / месяц

Внешнее хранилище для бэкапов:
1 ГБ - 50 грн.
5 ГБ - 100 грн.
10 ГБ - 150 грн.

Администрирование / месяц - 1000 грн. 
Что входит: обновление, безопасность, настройка бекапирования + 1 час на консультации и настройки

ДОГОВІР 

ПРО НАДАННЯ У СТРОКОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  НА УМОВАХ ПУБЛІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТСОФТ» в особі Директора Лисенка Сергія Миколайовича (надалі -  Виконавець), який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, іменований надалі «Виконавець», керуючись ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, цією публічною офертою пропонує будь-якій фізичній особі, у тому числі фізичній особі – підприємцю, або юридичній особі, які наділені цивільною правоздатністю та дієздатністю, далі – "Замовник, Користувач", укласти цей Договір на таких умовах:  

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ІНША ІНФОРМАЦІЯ

  У Договорі використовуються наступні терміни: 

1.1.Публічна оферта - згідно з умовами цього Договору та статтею 641 Громадського кодексу України, публічна пропозиція Виконавця, адресована Юридичній особі або Фізичній особі-підприємцю або будь-якій Фізичній особі, з метою укладання цього Договору, на існуючих умовах, зазначених у Договорі. 

1.2.Акцепт - повне і безпрецедентне прийняття Користувачем всіх умов даного Договору. 

1.3. Програма (або «Програмне забезпечення» або «ПО») - програмні продукти (комп'ютерні програми), що належать або поширюються компанією Правовласника, включаючи відповідну технічну та іншу документацію, інформацію про управління авторськими правами (відповідно до ліцензійних умов поширення та використання), оновлення Програмного забезпечення і т.д., ліцензії на використання яких передаються за цим Договором. 

1.4. SaaS - версія - версія програми, права на використання якої надаються без передачі дистрибутива користувача, шляхом реєстрації на офіційному інтернет-сайті Виконавця 

https://rentsoft.ua 

1.5. Обліковий період - період часу, кратний одному календарному місяцю, за який розраховується і виробляється оплата за використання користувача SaaS-версії програми. 

1.6 Додаткові послуги - усі інші послуги, що надаються Виконавцем за бажанням Користувача за рахунок наданих прав на використання Програми, визначених у додатку 1; 

1.7. Акаунт - обліковий запис, індивідуалізований обліковими даними, вказаними Користувачем при реєстрації на офіційному інтернет-сайті Виконавця  

https://rentsoft.ua  

1.8. Канал зв'язку - система зв'язку, що дозволяє виконати мету отримання тимчасового доступу по протоколу передачі даних на сервер користувача зі встановленням Програми і, за необхідності, налаштування серверного Програмного забезпечення. 

1.9. Програмне забезпечення - будь-яке програмне забезпечення, крім програмного комплексу «BAS». Це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладні програми, виражені у вихідному або об'єктному коді. 

1.10. Тарифний план - обсяг послуг, відповідно до якого розраховується вартість послуг і які щомісячно надаються Користувачу Виконавцем для винагородження. 

1.11. Сервер - комп'ютер (фізичний або віртуальний), на якому розміщена база даних (кілька баз даних) Програмного продукту. 

1.12. Правовласник - юридична особа, яка є власником усіх майнових авторських прав на Програмне забезпечення, для цілей даного Договору Правовласниками може бути одна компанія або кілька компаній: 

1.12.1. «Microsoft Ireland Operations Limited» для Програмного забезпечення під торговою маркою «Microsoft», в подальшому Microsoft; 

1.12.2. Компанія Molenari OU, яка зареєстрована відповідно до законодавства Естонії, ПДВ № EE101316651, для Програмних продуктів під Торговою маркою «BAS», в подальшому «BAS»; 

1.12.3. ТОВ "Рентсофт" для Програмного забезпечення під ТМ Rentsoft 

1.12.4. Компанія NetHelp для Програмного забезпечення під торговою маркою «BAS». 

1.12.5 Інше Програмне забезпечення запропоноване Виконавцем та узгоджене Користувачем 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є надання Виконавцем послуг з використання Програмного забезпечення Правовласників яких зазначені у п. 1.12.1 -  1.12.5.   на території України згідно з тарифним планом, вибраним Користувачем. 

2.2. Виконавець зобов'язується надавати послуги у порядку та на умовах, визначених цим Договором та Додатками до нього, які є невід'ємною частиною Договору, а Користувач бере на себе зобов'язання приймати послуги у порядку та на умовах, визначених цим Договором та Додатками до нього. 

2.3. Послуги з використання Програмних комплексів містять: 

 • Надання у користування Програмної продукції;
 • Технічну підтримку Користувача;
 • Надання віртуального простору на сервері Виконавця;
 • Налаштування та встановлення програмного пакета;
 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Користувач має право: 

3.1.1. Використовувати Програмні. комплекси  за призначенням, а саме: 

 • Надавати співробітникам організації користувача доступ до роботи у Програмних комплексів; 
 • Використовувати з робочою метою інформацію, згенеровану в результаті використання Програмних комплексів; 
 • . Використовувати Програмні комплекси у комерційній діяльності, за винятком перепродажу, оренди чи передачі їх третім особам; 

3.1.2. Отримувати послуги належної якості у разі їх замовлення та оплати, а саме: 

 • підтримку Користувача; 
 • налаштування Програмного забезпечення, як складового Програмних комплексів. 

3.1.3. В межах прав оренди отримувати цілодобовий доступ до 2Гб (об'єму) віртуального простору на сервері Виконавця для розміщення Програмного комплексу у разі його замовлення та оплати. 

3.2. Користувач зобов'язаний: 

3.2.1. використовувати Програмні комплекси тільки в межах тих прав та тими способами, які передбачені цим Договором. 

3.2.2. здійснювати оплату за цим Договором та відповідно до умов цього Договору. 

3.2.3. використовувати Програмні комплекси та Програмне забезпечення,  що є його складовою відповідно до ліцензійних умов Правовласників публічно офертованих ними на їх офіційних сайтах. 

3.3. Користувач не має права передавати третім особам право на використання Програмних комплексів (невиключну ліцензію), надавати субліцензії на будь-яке використання Програмних комплексів  третім особам, копіювати, тиражувати, модифікувати, публікувати, розповсюджувати будь-яким способом Програмні комплекси  або її частини та здійснювати інші дії, спрямовані на отримання комерційної вигоди у відносинах із третіми особами за допомогою такого використання Програмних комплексів, не передбачених цим Договором. 

3.4. Виконавець зобов'язаний: 

3.4.1. надати Користувачеві право на використання Програмних комплексів та Програмного забезпечення,  що є його складовою  протягом п'яти робочих днів з моменту виконання Користувачем своїх зобов'язань щодо оплати цього Договору; 

3.4.2. надавати доступ до Програмного забезпечення  щодня та цілодобово, за винятком часу проведення профілактичних робіт; 

3.4.3. інформувати Користувача про оновлення Програмного забезпечення , яке було випущене протягом терміну дії цього Договору через блог офіційного сайту та електронною поштою 

3.4.4. ліквідувати можливі програмні збої в роботі Програмного забезпечення , що виникли з вини Виконавця, на основі заявки Користувача, яка може бути надіслана електронною поштою. 

3.5. Виконавець має право: 

3.5.1. розірвати Договір у разі порушення строків оплати Користувачем більш, ніж на 5 (п'ять) робочих днів, або щодо порушення інших умов цього Договору; 

3.5.2. випускати нові версії програми, встановлювати умови їх надання Користувачеві та умови надання технічної підтримки. 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ І ПРАВ НА ПРОГРАМУ

4.1. Користувач подає заявку на сайті http://rentsoft.ua з метою реєстрації в системі обліку клієнтів та отримує доступ до особистого облікового запису. 

4.2. Згідно з цим Договором, Кінцевий Користувач отримує доступ до Програмного забезпечення (Програм) одночасно не більш, ніж на оплачену кількість робочих місць. Робочим місцем вважається будь-який персональний комп'ютер, термінал або інший пристрій, за допомогою якого Користувач може здійснити доступ до наданого за цим договором Програмного забезпечення, що є у кінцевого користувача, і використовувати всі або деякі функціональні можливості Програмного забезпечення. У разі необхідності зміни кількості робочих місць підписується Додаткова угода з кінцевим Користувачем. 

4.3. Для отримання доступу до Програмного забезпечення, Користувач надсилає замовлення на офіційному сайті Виконавця шляхом заповнення відповідної форми, вказуючи версію Програмного забезпечення , тарифний план, обліковий період і додаткові послуги за необхідності. В результаті для Користувача буде згенеровано Рахунок-Акт  на оплату послуг згідно з цим Договором. 

4.4. Право на використання Програмного забезпечення  надається Користувачеві протягом 7 (семи) робочих днів з моменту виконання Користувачем своїх зобов’язань щодо оплати згідно з Договором. Підтвердженням факту передачі Користувачеві права на використання програми можуть бути: відправлення через Інтернет даних доступу до екземпляра Програмного забезпечення, розміщеного на сервері Виконавця. 

4.5. Після здійснення оплати Користувач протягом періоду, встановленого цим Договором, отримує доступ до Програмного забезпечення на строк, що дорівнює оплаченому обліковому періоду. Початком облікового періоду вважається дата надходження коштів у рахунок Виконавця. Оплата невиключної ліцензії на Програмне забезпечення Користувачем визнається Сторонами повним Акцептом умов даного Договору. 

4.6. Користувач не має права передавати, надавати у тимчасове користування, поширювати цю Програмну продукцію третім особам, не має права за плату дозволяти третім особам доступ до Програмного забезпечення та/або використовувати функціональні можливості Програмного забезпечення . Вказане обмеження не виключають можливості кінцевого Користувача вести облік на користь третіх осіб у своїх робочих місцях за вищезазначеною адресою. 

4.7.Надання Користувачем Рахунку-Акту, згенерованого відповідно до отриманого замовлення Ліцензіатом, прирівнюється до надання підписаного  з боку Виконавця Акту надання послуг Користувачеві. 

4.8. Оплата Користувачем згенерованого рахунку, згідно з умовами цього Договору, означає повну та беззастережну згоду з умовами цього Договору та усвідомлення прав та обов'язків, що виникають у Сторін у результаті укладення цього Договору. 

4.9. При наданні у тимчасове використання екземпляра Програмного забезпечення для її відтворення на пристроях Користувачів: 

4.9.1. Користувач зобов'язується використовувати отриманий екземпляр Програмного забезпечення відповідно до умов цього Договору. 

4.9.2. Користувач зобов'язується не вчиняти дій, результатом яких є усунення або зниження ефективності технічних засобів, що включають застосування програмних та технічних засобів мультиплексування, засобів, які змінюють алгоритм роботи, не вживати Програмну продукцію з усуненими або зміненими без дозволу засобами захисту. 

4.10. У випадку наявності у Користувача обґрунтованих претензій щодо Програмного забезпечення, доступ до якого Користувачу було надано, Користувач у строк 2 дні з дати їх виявлення має прав направити на електронну адресу Виконавця лист з темою «Претензія» та обґрунтуванням наявної претензії до якої додати докази які таку претензію підтверджують. Претензій без наявних доказів які підтверджуються невиконання Виконавцем своїх зобовʼязань будуть вважтись необґрунтованими та розглядатись не будуть.  

4.11. Факт відсутності направлених претензій  протягом Облікового періоду зі сторони Користувача, означає згоду із фактом надання Виконавцем послуг у повному розмірі та належної якості 

 1. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість наданих послуг на використання Програми, а також вартість додаткових послуг у рамках цього Договору розміщуються на офіційному сайті Виконавця та узгоджується між сторонами шляхом взаємодії по направленому Рахунку--акту 

https://rentsoft.ua/price/ 5.2. Оплата за цим Договором здійснюється за 100% передоплатою. 

5.3. Моментом виконання Користувачем своїх зобов'язань з оплати вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця у повному обсязі згідно з рахунком за замовлені послуги. 

5.4. У разі розірвання Договору з будь-яких причин, кошти, внесені як передплата, не підлягають поверненню Користувачеві. 

 1. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це викликано обставинами непереборної сили (форс-мажор), такими як: стихійне лихо, пожежа, повінь, землетрус, війна, військова агресія, блокада, військовий стан, надзвичайний стан, введення державними органами обмежувальних заходів чи карантинних обмежень з метою запобігання поширенню коронавірусу (COVID-19) чи іншої пандемії чи епідемії. 

6.2. Сторони враховують поточну військово-політичну ситуацію в Україні, те, що Договір та правовідносини сторін діють в умовах повномасштабного вторгнення, військової агресії Російської Федерації та оголошеного воєнного стану. території України відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та поточних ризиків руйнування цивільної та військової інфраструктури, що забезпечує зв’язок, підключення до мережі Інтернет та зв'язку з банківською системою, ризики пошкодження або знищення матеріально-технічної бази кожної з сторін та  вирішили віднести все вищезазначене до обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які тимчасово або повністю унеможливлюють їх  виконувати взяті на себе зобов'язання за Договором. 

6.3. У разі настання форс-мажорних обставин Сторони зобов’язані докласти максимум зусиль для своєчасного виконання своїх зобов’язань за Договором, термін виконання всіх зобов’язань за Договором переноситься пропорційно часу, протягом якого такі обставини будуть діяти. бути в силі. Якщо ці обставини та їх наслідки триватимуть більше 90 (дев’яноста) календарних днів, то кожна зі сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором, при цьому жодна із сторін не матиме права вимагати відшкодування іншою Стороною можливих збитків та пред'явлення претензії щодо виконання зобов'язань за Договором. 

6.4. Сторона, для якої неможливо виконати зобов'язання за Договором у зв'язку з настанням обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 3 (трьох) календарних днів повідомити про це іншу Сторону (телефонограмою, факсом, іншими засобами телекомунікаційного зв'язку, електронною поштою) із зазначенням наявності вищезазначених подій, дати їх виникнення та приблизної тривалості. 

6.5. Якщо Сторона, яка зазнає форс-мажорних обставин, об’єктивно не може повідомити іншу Сторону про виконання Договору, вона зобов’язана вжити заходів щодо повідомлення Сторони, коли це буде реально можливо зробити. 

6.6. Неповідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку із зазначених вище обставин як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання зобов’язань та відстрочує виконання самих зобов’язань. 

6.7.Сторони домовилися, що у разі настання обставин непереборної сили, спричинених військовою агресією Російської Федерації, лист Торгово-промислової палати України від 28 серпня 2022 року № 2024/02/0-7.1 буде відповідний документ, що засвідчує настання обставин непереборної сили. 

6.8. У разі виникнення спору між Сторонами щодо настання обставин непереборної сили та невизнання їх іншою Стороною відповідним документом, що підтверджує наявність обставин непереборної сили, є документ за формою, встановленою Торгово-промисловою палатою України. України, що засвідчує настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), видане Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою відповідно до чинного законодавства, умов договору та Положення про сертифікацію. Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затверджених Рішенням Президії Торгово-промислової палати України від 15.07.2014 № 40 (3). 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до його положень та чинного законодавства України. 

7.2. Користувач здійснює права на використання Програми на свій ризик і погоджується з тим, що жодне програмне забезпечення не є вільним від помилок. 

7.3. Виконавець забезпечує базовий інформаційний захист даних Користувача технічними засобами, за допомогою яких збудовано Програму. 

7.4. Користувач погоджується що доступ до  Програмного забезпечення право на використання якого надається в рамках даного Договору, надається  таких яких він є, послуги надана за Договором може не відповідати суб’єктивним очікуванням Користувача. 

7.5. Виконавець не несе відповідальності: 

7.5.1. за дії та результати дій Користувача, пов'язані із здійсненням права на використання Програми; 

7.5.2. за шкоду будь-якого характеру, заподіяну Користувачеві внаслідок втрати або розголошення даних, необхідних для доступу до Програми; 

7.5.3. за якість пристроїв та додаткового Програмного забезпечення, необхідних для роботи у Програмі, що постачаються третіми особами; 

7.5.4. Виконавець виконує резервне копіювання даних Користувача на щоденній основі та у разі втрати даних з вини будь-якої зі Сторін, за наявності технічної можливості, вживає всіх можливих заходів для відновлення втрачених даних протягом п'яти робочих днів з моменту виявлення факту втрати даних або отримання відповідного запиту від Користувача . 

 1. ПОРЯДОК УЛКАДЕННЯ, ТЕРМІН ДІЇ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1 Цей Договір укладається шляхом приєднання Користувача до всіх його умов загалом після прийняття положень публічної оферти (акцепту) без обов'язку підписання письмового екземпляра Договору між Сторонами. 

Цей Договір має юридичну силу та є рівносильним договору, підписаному Сторонами. 

8.2. Акцепт оферти відповідно до статей 205 та 642 Цивільного кодексу України полягає в здійсненні Користувачем таких конклюдентних дій, спрямованих на отримання послуг: 

 • реєстрація на сайті Виконавця

https://rentsoft.ua 

 • ідентифікація на веб-порталі - здійснення банківського платежу або укладання договору, у тому числі шляхом направлення заяви про приєднання до даного Договору.

8.3.Договір вважається укладеним і набирає чинності з оплати сформованого Рахунку-Акту. Договір укладено на невизначений термін у разі придбання Server-версії програми та на один рік у разі придбання SaaS-версії Користувачем, при цьому термін дії Договору продовжується на календарний рік при кожній оплаті наступного облікового періоду SaaS-версії. 

8.4. Цей договір може бути розірваний за його ініціативою шляхом повідомлення Виконавця електронною поштою мінімум за 30 днів до кінця оплаченого облікового періоду. 

8.5. Припинення Договору не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, що виникли до його припинення. 

8.6. Усі суперечки щодо предмета договору вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості дійти домовленості у вирішенні спорів шляхом переговорів вони передаються на розгляд суду. 

 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

9.1. Виключні майнові права на об'єкти інтелектуальної власності виникають або можуть виникнути в процесі функціонування Програмного забезпечення  зберігаються за Виконавцем та Правовласником . 

9.2. Усі матеріали, що передаються Виконавцем Користувачеві, є результатом інтелектуальної власності Виконавця та/або його партнерів. 

9.3. Користувачеві передаються обмежені за часом невиключні права використання Програмної продукції. 

 1. 10. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

10.1. Усі суперечки, які можуть виникнути у процесі виконання цього Договору, регулюються шляхом переговорів та консультацій. 

10.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів та консультацій та з метою врегулювання спорів у досудовому порядку, Сторони залишають за собою право на пред'явлення претензій, які обов'язково мають бути розглянуті Стороною, проти якої подано такі скарги у розумні строки. 

10.3. У разі неможливості врегулювання спору між Сторонами шляхом переговорів та консультацій або у досудовому порядку, спір вирішується у судовому порядку. 

 1. 11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Публічна оферта діє до моменту її зміни чи відкликання Виконавцем. 

11.2. Внесення змін та доповнень до Договору здійснюється Виконавцем в односторонньому порядку з повідомленням користувача електронною поштою та/або через веб-сайт Виконавця. 

11.3. Зміни та доповнення до Договору набирають чинності з моменту їх публікації на сайті Виконавця та поширюються на всіх Користувачів, з якими укладено Договір, у тому числі тих, які уклали Договір раніше дати набрання чинності змінами та доповненнями до Договору. 

11.4. У разі незгоди Користувача зі змінами, внесеними Виконавцем Договору, Користувач повинен у семиденний термін з моменту, коли він дізнався або міг дізнатися про зазначені зміни, припинити використання Програмного комплексу  «BAS» та розірвати Договір. 

Фактичне використання Користувачем Програмного означає його повну згоду з усіма умовами цього Договору, у тому числі внесеними до нього змінами, незалежно від часу початку використання електронного майданчика. 

11.5. Сторони визнають, що протягом чинності цього Договору, вони можуть мати доступ до конфіденційної та/або комерційної інформації іншої сторони, що підтверджується письмовим повідомленням про її конфіденційність або комерційну вигоду такої інформації. 

Не вважається конфіденційною чи комерційною інформацією та, що: 

 • загальновідома чи стала загальновідомою, але не з вини іншої Сторони;
 • була отримана Стороною на законних підставах від третьої особи, яка не мала зобов'язань щодо захисту цієї інформації стосовно іншої Сторони;
 • не зазначена грифом "комерційна таємниця" та/або "конфіденційно", або якщо письмово не повідомлено про її конфіденційний та/або комерційний характер;
 • відповідно до законодавства не може належати до такої інформації.

11.6. Договір не втрачає чинності у разі зміни реквізитів Сторін, їх установчих документів, а також зміни організаційно-правової форми та ін. Про зазначені зміни Сторони у письмовій формі зобов'язані протягом семи робочих днів повідомити одна одну. 

 1. 12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю "Рентсофт" 

04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81 А, 3-й поверх, каб. 311 

тел.: +38(044)5001515, Р/р UA523005280000026009455048869, Банк АТ "ОТП БАНК", м.Київ, МФО 300528; ЄДРПОУ: 32321650 

buh@rentsoft.ua 

 

Павло Сафаров

Менеджер по роботі з клієнтами

Зачекайте! Перша консультація - Безкоштовна.
Просто вкажіть свій мобільний номер телефону.

Цей веб-сайт використовує файли cookie, щоб Ваше користування сайтом було зручнішим.
Дізнатися більше про файли cookie, в тому чіслі як їх відключити, ознайомтесь з Політикою використання cookies. Натискаючи ОК, ви погоджуєтесь з нею.

Кошик порожнiй
вгору